biuro@nwsolutions.pl
+48 691 968 428

Szkolenia i rozwój

Bardzo ważną i integralną częścią NW Solutions jest zespół szkoleniowo - doradczy. W ramach tego obszaru działalności oferujemy naszym klientom szkolenia z zakresu kwalifikacji zawodowych, zarządzania, umiejętności menedżerskich i interpersonalnych. Oferujemy również rozwiązania rozwojowe obejmujące analizę potrzeb, narzędzia diagnostyczne budujące świadomość menedżerską, tworzenie map szkoleniowych, matryc kompetencji, programy Assesment i Development Centre. Specjalizujemy się w projektowaniu i organizacji szkoleń otwartych oraz zamkniętych - wewnętrznych.  Nasze szkolenia w zależności od potrzeb klienta przyjmują formę kursów, treningów lub warsztatów w formułach in-door lub out-door. W ramach przygotowanych przez nas programów szkoleniowych oferujemy wiele atrakcji, a także możliwość efektywnego i ciekawego spędzenia czasu. Jesteśmy zwolennikami przekazywania wiedzy i doświadczenia w formie zabawy, interaktywnych gier i konkursów lub gier terenowych. Nasi trenerzy posiadają zarówno doświadczenie akadamickie jak i praktyczne poparte wieloletnią pracą z klientami lub w biznesie.

Oferujemy również pomoc i wsparcie w wyborze miejsca szkolenia, organzacji transportu, noclegów, dodatkowych atrakcji, wyżywienia, wycieczek tematycznych i innych rzeczy, które umilą pobyt i pozwolą wzmocnić lub odbudować motywację i zaangażowanie uczestników.    

Bloki tematyczne

 • Praca zespołowa
 • Skuteczne komunikowanie się
 • Skuteczne przywództwo
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Budowanie autorytetu
 • Zarządzanie czasem
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie emocjami
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych
 • Zarządzanie ograniczeniami
 • Efektywny outsourcing

 • Strategie marketingowe
 • Programy rozwojowe pracowników
 • Zarządzanie wiedzą i doświadczeniem
 • Systemy oceny
 • Systemy motywacyjne
 • Assesment Center / Development Center
 • Procesy rekrutacyjne
 • Onboarding pracowników
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Wywieranie wpływu
 • Zarządzanie motywacją
 • Obrona przed manipulacjami
 • Profilaktyka i zarządzanie konfliktem
 • Podstawy NLP w biznesie
 • Wystąpienia publiczne